ישיבת הסדר "עץ חיים היכל אליהו"

על14-ינואר-2016 בתוךבנימין

בשתי מילים

ישיבתנו הקשובה בתפיסת עולמה לצורכי הדור, קוראת לבוגרי שמינית להצטרף אליה לדרך של חיבור בין תורה לחיים.

בישיבה בא לידי ביטוי לימוד של הזדהות בין התורה ללומד. בניין המידות והגיונה של תורה, יסוד ההלכה ועומק המחשבה, משולבים יחדיו. את התלמוד וההלכה אנו לומדים מתוך זיקה לעולם המחשבתי – ערכי. בכך אנו שואפים ללכת לאור דבריו של הרב קוק: "בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור עליון בלתי מוגבל, המוסר האלוקי המוחלט הוא מוּצץ מכל דין פרטי".

ישיבת "היכל אליהו" שואפת לגדל דור של תלמידים מבקשי תורה החפצים להתעלות בלימוד תורה ויראת שמים בנתיב בנין המידות. בישיבה ניתן יחס אישי וחם לתלמידים, מתוך אמון והערכה לעולמו הפנימי של כל אחד ואחד.

רח' תורה מציון 1 כוכב יעקב ד.נ. מזרח בנימין 90622 כוכב יעקב בנימין 02-997-2023 02-997-2115 הרב שאול דוד בוצ'קו ה'תשנ"ו הרב גלעד חלא 050-876-2702 ישיבות הסדר, ישיבות הסדר-שילובים